Seyit Ali Kahraman

2011 Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. Doğum Yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu’nca oluşturulan yürütme kuruluna seçildi. Bu çerçevede gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde, çeşitli kuruluşlarda Evliya Çelebi’yi tanıtıcı konferanslar verdi, seminerlere ve panellere konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca çeşitli televizyon ve radyolarda Evliya Çelebi’yi anlatan konuşmalar yaptı.

Dr. Seyit Ali KAHRAMAN
15 Mayıs 1953 tarihinde Kayseri/Tomarza/Persek Köyü’nde doğdu.
İlkokulu köyünde bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. (1973)
1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde 1980 yılında master çalışmasını tamamladı. Doktora çalışması için İ. Ü. İletişim Fakültesi’nde yatay geçiş yaptı.
1978 yılında Kayseri/Tomarza Lisesi’nde felsefe öğretmenliği yaptı.
1983-1985 yıllarında M. Ü. İlahiyat Fakültesi’nde sözleşmeli öğretim görevlisi olarak Felsefe Tarihi dersleri verdi.
1987-1992 yılları arasında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde arşiv uzmanı olarak çalıştı.
1992 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda göreve başladı.
1993-2004 yılları arasında Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda Analitik Tasnif Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. Bu süre içerisinde yayın sorumlusu olarak 40’ı aşkın kitabın hazırlanması çalışmasında bulundu. Aynı dönemde Bilgi-İşlem Servisi’nin kurulmasında yönetici olarak görev aldı.
1993 yılında Bulgaristan’daki Osmanlı belgelerini incelemek üzere Bulgaristan’a gitti ve Bulgaristan’daki Osmanlı belgelerini tanıtan “Bulgaristan’daki Osmanlı Evrakı (1994)” adıyla bir kitap hazırladı. (Türkiye ile Bulgaristan arşivlerinin ilk resmi teması olan bu seyahat sonunda 10.000 adet belgenin mikrofilmi getirilmiştir.)
1998 yılında Kıbrıs Adası’ndaki Türk vakıf mal varlıklarının tespit çalışmalarını yürütmek üzere (komisyon başkanı olarak) K.K.T.C.’ye gitti. Kıbrıs’taki Türk vakıf mal varlıklarının envanterini çıkarılması çalışmasını yürüttü
1999 yılında Cezayir’deki Osmanlı belgelerini incelemek üzere Cezayir’e gitti.
2004 yılında Harvard Üniversitesi, Dumbarton Oaks Enstitüsü Middle East Garden Traditions çalışma grubunda İslâm coğrafyası bahçecilik tarihi ile ilgili çalışmalara katıldı. Bu çerçevede Ekim 2005 tarihinde İspanya’nın Granada şehrinde komisyon çalışmalarında bulundu.
2006 yılında Türk Dil Kurumu’na komisyon üyesi seçildi. Çeşitli bilim kurulları çalışmalara iştirak etti.
05 Şubat 2010-15 Ekim 2010 tarihleri arasında T. C. Cumhurbaşkanlığı’nda uzman olarak görev yaptı. Hâlen Başbakanlık Devlet Arşivleri’nde uzman-araştırmacı olarak görevine devam etmektedir.
2011 Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. Doğum Yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu’nca oluşturulan yürütme kuruluna seçildi. Bu çerçevede gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde, çeşitli kuruluşlarda Evliya Çelebi’yi tanıtıcı konferanslar verdi, seminerlere ve panellere konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca çeşitli televizyon ve radyolarda Evliya Çelebi’yi anlatan konuşmalar yaptı.
Devlet memuriyeti dışında, özellikle Osmanlı tarih ve kültürü ile ilgili kitaplar hazırlamaktadır. Yayınlamış olduğu kitapların sayısı 70 cilde ulaşmıştır. Ayrıca 100 civarında bilimsel kitaba katkıda bulundu, çeşitli dergi ve koleksiyonlarda makaleler yayınladı.
1986 yılında ara verdiği doktora çalışmasına 2011 tarihinde çıkan öğrenci affıyla geri dönüp 2013 tarihinde gazetecilik dalında Prof. Dr. Belkıs Ulusoy NALCIOĞLU’nun danışmanlığında hazırladığı “İlk Savaş Muhabirimiz Evliya Çelebi” teziyle doktor unvanını aldı.
Ödüller: Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Türk Dili Özel Ödülü (2011)

Yayınlanmış kitaplardan bir kısmı
İslâm Dünyasından Hatıralar 1976.
Muallim Naci’nin Mektupları, İstanbul 1979
Netâyicü’l-Vukuat; Mustafa Nuri Paşa, 1-4. ciltler, İstanbul 1978-1979.
Kavânîn-i Âl-i Osman der Mezâmîn-i Defter-i Dîvân, Aynı Ali Efendi, İstanbul 1979
Muallim Naci, Hayatı ve Eserleri (5 eseri ile birlikte), İstanbul 1992.
Ahmed Cevdet Paşa, Hayatı ve Eserleri (2 eseri ile birlikte), İstanbul 1992.
Ziya Paşa, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1992.
Bulgaristan’daki Osmanlı Evrakı, , İstanbul 1994.
Sicill-i Osmanî; 1-6. cilt, İstanbul 1996.
Resimli Osmanlı Tarihi, Ahmet Rasim, 1-4. cilt. İstanbul, 1996
İlmiye Sâlnâmesi (Cevdet Dadaş ve A. Nezih Galitekin ile birlikte) İstanbul 1998.
Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, 1-10. Kitaplar (Toplam 10 cilt), İstanbul 1999-2006
Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, 1-10. Ciltler (toplam 20 cilt) İstanbul 2003-2010.
Tercüme-i Kenzü’l-İştiha: (Mary Işın ile birlikte), İstanbul, 2006.
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti, Tarih ve Teşkilât: İstanbul, 2006.
Şehzâdelerin Sünnet Düğünü/Sûr-ı Hümâyûn, İstanbul, 2008.
Karaman Vilâyeti Vakıfları: cilt: 1, metin, Kayseri, 2009.
Karaman Vilâyeti Vakıfları: cilt: 2, tıpkıbasım, Kayseri, 2009.
Kayseri Sancağı Timarları: cilt: 1, metin. Kayseri, 2009.
Kayseri Sancağı Timarları: cilt: 2, tıpkıbasım. Kayseri, 2009.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nden Seçmeler: İstanbul Mayıs 2010.
Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem, Ankara 2013.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin tıpkıbasımı dizini: (10 kitap, 5 cilt) Ankara 2014.
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin toplu dizini, (1 cilt) Ankara 2014.
Osmanlı’da Çiçekçileri ve Çiçekleri (Çiçekçilikle ilgili 8 adet kitap), İstanbul 2014.
Şükûfenâme (Çiçekçilikle ilgili 10 adet kitap), İstanbul 2015.

Ayrıca Türk kültürüne ait pek çok bilimsel makaleleri yayınlanmış bulunmaktadır.